Κεντρική  |   Μαθητές  |   Καθηγητές  |   Γονείς  |   Video  |   Φωτογραφίες  |   Δραστηριότητες  |   Πληροφορίες  |   Σύνδεση

 
  6ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης

 
  Προβολή ντοκιμαντέρ

25/10/17

 
 

 
 

admin  Ετικέτες: μαθητές,  γονείς,  δραστηριότητες  

0

 

 

  Πολιτιστικό "Παλαιολόγεια Αναγέννηση"

06/12/16

 
 

Κάνοντας κλικ στην εικόνα συνδέεστε στην ιστοσελίδα του προγράμματος

 

"Παλαιολόγεια Αναγέννηση: 

Η Τέχνη της Υστεροβυζαντινής Περιόδου (1204-1453) στη Θεσσαλονίκη"

 

 
 

admin  Ετικέτες: μαθητές,  γονείς,  δραστηριότητες  

0

 

 

  Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας σχ. έτους 2016-17

31/10/16

 
 

Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2016-2017

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου:

Τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά.

Σύνολο έντεκα (11) ώρες.

 

Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου:

Τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο(2) ώρες Αγγλικά.

Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

 

Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου:

Τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά.

Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Κατάθεση αιτήσεων/υπευθύνων δηλώσεων των κηδεμόνων έως την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016.

 
 

admin  Ετικέτες: Μαθητές,  Γονείς,  Πληροφορίες  

0

 

 

  Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

02/11/15

 
 

 
 

admin  Ετικέτες: Μαθητές,  Γονείς,  video  

1

 

 

  Έναρξη σχολικού έτους 2015-16

09/09/15

 
 

Ο αγιασμός για το νέο σχολικό έτος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:00 το πρωί. Θα ακολουθήσει χωρισμός των μαθητών σε τμήματα και διανομή βιβλίων. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους τσάντες για να μεταφέρουν τα βιβλία.

 
 

admin  Ετικέτες: γονείς,  Μαθητές  

0

 

 

  Προκήρυξη εκδρομής στη Βουλή των Ελλήνων

05/02/15

 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

(ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ)

  Ο Διευθυντής του 6ου Γυμνάσιου Σταυρούπολης  Νικόλαος Σαμαρίνας προκηρύσσει  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 129287/12-10-2011 Υ.Α. του ΥΠΔΒΜΘ (ΦΕΚ 2769/τ.Β’/2-12-2011) διαγωνισμό για τη διοργάνωση της σχολικής εκδρομής των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με το νόμο, μόνον ταξιδιωτικά πρακτορεία που διαθέτουν ισχύουσα άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ.

Στοιχεία εκδρομής

  • Τόπος: Αθήνα (επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων)
  • Χρόνος: 28-30 Απριλίου 2015
  • Διάρκεια: Τρεις (3) ημέρες  - Δύο (2) διανυκτερεύσεις
  • Συμμετέχοντες: 79 μαθητές – 4 συνοδοί καθηγητές                                                                                                         

Για την πλήρη προκήρυξη κατεβάστε το αρχείο word στο υπολογιστή σας. proskl_ekdr_vouli_2015.doc

 
 

admin  Ετικέτες: μαθητες,  Γονείς,  Πληροφορίες  

0

 

 

  Αξιολόγηση των προσφορών τριήμερης εκδρομής

26/03/14

 
 

Θέμα: "Αξιολόγηση των προσφορών της τριήμερης εκδρομής στην  Βουλή των Ελλήνων"

Στην Σταυρούπολη σήμερα Τετάρτη 19 Μαρτίου του 2014 και ώρα 12.00 π.μ. και στο γραφείο του Διευθυντή του 6ου Γυμνασίου Σταυρούπολης, ο Διευθυντής του σχολείου  Νικόλαος Σαμαρίνας,  λαμβάνοντας υπόψη:

1. τη Γ2/5959/06-11-01 Υ.Α του ΥΠ.Ε.Π.Θ περί “Σχολικών Εκδρομών”

2. τη Γ2/13324/07-02-2006 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. περί “Σχολικών Περιπάτων και εκπαιδευτικών Εκδρομών”

3. την με αριθμό 9/12-03-2014 πράξη του Δ/ντή του 6ου Γυμνασίου Σταυρούπολης περί "Ορισμού επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων  της  τριήμερης  εκδρομής  των  μαθητών  της  Γ΄  Γυμνασίου στην Αθήνα"

4. το Φ.Ε.Κ. 2769/2011 αριθμ. 12928/Γ2  συγκάλεσε  την  επιτροπή  παραλαβής  και  αξιολόγησης  των  προσφορών  αποτελούμενη από τους κάτωθι:

Α. Εκπαιδευτικούς

Πρόεδρος της επιτροπής

Νικόλαος Σαμαρίνας  Δ/ντής του 6ου Γυμνασίου Σταυρούπολης

Μέλη της Επιτροπής

1. Ιωάννης Χρηστάκος, Εκπαιδευτικός , κλάδου ΠΕ11, αρχηγός της εκδρομής

2. Θεοφάνης Πλιάτσικας   Εκπαιδευτικός , κλάδου  ΠΕ  15

Β. Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου    Γυμνασίου Σταυρούπολης

 1.  Τάνια Μαραπά  πρόεδρος  του  Συλλόγου  Γονέων  και  Κηδεμόνων  του  6ου   Γυμνασίου Σταυρούπολης

Γ. Εκπρόσωποι του 15μελούς  των μαθητών με μια (1) ψήφο.

1. Γεώργιος Ασικίδης

2. Λευκοθέα Λαζαρίδου

3. Ελένη Χαρατσίδου

Η  επιτροπή  στην  αρχή  και  πριν  το  άνοιγμα  των  προσφορών  καθόρισε  τα κριτήρια αξιολόγησης, που είναι:

Α.  Τιμή προσφοράς

Β. Ποιότητα ξενοδοχείων που προτείνονται για διανυκτέρευση

Κατόπιν αποσφραγίσθηκαν οι προσφορές παρόντων όλων των μελών της επιτροπής, που προέρχονταν από τα ταξιδιωτικά γραφεία (με αλφαβητική σειρά):

1.      Dromeas travel

2.      Ilona travel

3.      Τσιγγερλιώτης tours

Οι προσφορές αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια .

και  φυλάσσονται σε φάκελο από τον διευθυντή του Σχολείου έως τη λήξη της προθεσμίας για κατάθεση ενστάσεων, που ορίζεται για 3 ημέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ανακηρύσσει  το ταξιδιωτικό γραφείο ILONA TRAVEL   με προσφερθείσα τιμή ανά άτομο το ποσό των  75 ευρώ    ως ανάδοχο για την πραγματοποίηση της εκδρομής.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Σχολείου

Για  τον λόγο αυτό έγινε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

 

 

 
 

admin  Ετικέτες: Μαθητές,  Γονείς,  Πληροφορίες  

0

 

 

  Η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

12/02/14

 
 

 

Συχνά φίλοι ,γνωστοί και έντυπα μας κατακλύζουν με πληροφορίες για συναυλίες που δίνουν Ορχήστρες Κλασικής μουσικής σε μέγαρα μουσικής, σε δημόσιους χώρους, στη Στοκχόλμη ή το Βερολίνο ή όπου αλλού. ΟΜΩΣ την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου το μεσημέρι  συνέβη κάτι καταπληκτικό!!! Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης έπαιξε ζωντανά στο Αμφιθέατρο του 6ου Γυμνασίου Σταυρούπολης για τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου!!! Με Διευθυντή Ορχήστρας τον Αλέξανδρο Μυράτ!!! Έτσι απλά, χωρίς τυμπανοκρουσίες και μεγάλα λόγια, δελτία τύπου, διαφημίσεις, σποτ στα ραδιόφωνα. Η Κ.Ο.Θ μετακόμισε στις δυτικές συνοικίες της πόλης, στη Νικόπολη, για να διδάξει στους μαθητές την κλασική μουσική επί τόπου. Οι μουσικοί και ο ίδιος ο κ. Μυράτ συζήτησαν με τους μαθητές, ήρθαν κοντά τους και έδειξαν ότι ο καλλιτέχνης δεν είναι κάτι απόμακρο, ξένο, απρόσωπο. Ήταν εκεί μαζί τους. Πολλά συγχαρητήρια στην Κ.Ο.Θ.

Σκηνές από την συναυλία στο video που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

 

 
 

admin  Ετικέτες: Μαθητές,  Γονείς,  Δραστηριότητες  

0

 

 

  Η Κ.Ο.Θ στο 6ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης

10/02/14

 
 

 

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 12:00

6ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης

Διεύθυνση ορχήστρας: Αλέξανδρος Μυράτ

Πρόγραμμα:

Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791):

Εισαγωγή Ντον Τζιοβάνι (7’)

Ρίχαρντ Βάγκνερ (1813-1883):

Ειδύλλιο του Ζίγκφρηντ (20’)

Τζοακκίνο Ροσσίνι (1792-1868):

Εισαγωγή Κουρέας της Σεβίλλης (7’)

 
 

admin  Ετικέτες: Μαθητές,  Γονείς,  Δραστηριότητες  

0

 

 

  Επίδοση ελέγχων προόδου 1ου τριμήνου 2012

15/12/12

 
 

Η επίδοση των ελέγχων προόδου για το 1ο τρίμηνο του σχολικού έτους 2012-13 θά  γίνει στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα στους χώρους του σχολείου.θα προηγηθεί εκλογή νέου Δ.Σ του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Ραβδόγραμμα με τους μέσους όρους της βαθμολογίας του 1ου τριμήνου  2012 για κάθε τάξη.

 
 

admin  Ετικέτες: Μαθητές,  Γονείς,  Πληροφορίες  

0

 

 

   
 
 

 

Πρόσφατες αναρτήσεις
Αφιέρωμα στην Γενοκτονία των Ποντίων

Η χορωδία μας στο 3ο φεστιβάλ Καλαμαριάς

Η χορωδία μας στο 3ο φεστιβάλ Καλαμαριάς

Γιορτή για την 25η Μαρτίου 2018

Το χορευτικό στη γιορτή της 25ης Μαρτίου

Αξιολόγηση των προσφορών εκδρομής στην Βουλή

Φτιάχνουμε ποντιακό περέκ

Νέα υπουργική απόφαση για την φοίτηση των μαθητών

Στατιστικά βαθμολογιών 1ου τετρ. 2017-18

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 2017

Φτιάχνουμε σαραγλί Θεσσαλονίκης

Προβολή ντοκιμαντέρ

4η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

Διδακτική επίσκεψη στον τάφο Μακρίδη Μπέη Δερβενίο

Αγιασμός για το σχολικό έτος 2017-18

Εξεταστέα ύλη Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου 2017

Το 6ο Γυμνάσιο στα Ιωάννινα

Παλαιολόγεια Αναγέννηση (ψηφιακό βιβλίο)

Θεσσαλονίκη, η πολυπόθητη πόλη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Γιορτή 25ης Μαρτίου 2017

Επίσκεψη σε Βυζαντινούς ναούς της Θεσσαλονίκης

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο σχολείο μας

Βιβλία για τις διακοπές των Χριστουγέννων

Προσκύνημα από την γιορτή της 17 Νοέμβρη

Ο δρόμος από την γιορτή της 17 Νοέμβρη

Η Α' τάξη στα μουσεία της Φιλοσοφικής

Πολιτιστικό "Παλαιολόγεια Αναγέννηση"

Θεατρική παράσταση "Ελένη"

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ του συλλόγου γονέων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ? ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

Στην έκθεση "Η επανάσταση του χρώματος"

Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας σχ. έτους 2016-17

3η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

Γιορτή για τον Μακεδονικό αγώνα

Προς τους γονείς/κηδεμόνες (Σεπτέμβριος 2016)

Αγιασμός για το σχολικό έτος 2016-17

Προγραμματισμός έναρξης για το σχ. έτος 2016-2017.

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2016

Επίλυση συγκρούσεων - πρόγραμμα αγωγής υγείας

 

 

Sitemap

Σύνδεση

powered by easypub