Κεντρική  |   Μαθητές  |   Καθηγητές  |   Γονείς  |   Video  |   Φωτογραφίες  |   Δραστηριότητες  |   Πληροφορίες  |   Σύνδεση

 
  6ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης

 
  Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας σχ. έτους 2016-17

31/10/16

 
 

Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2016-2017

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου:

Τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά.

Σύνολο έντεκα (11) ώρες.

 

Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου:

Τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο(2) ώρες Αγγλικά.

Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

 

Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου:

Τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά.

Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Κατάθεση αιτήσεων/υπευθύνων δηλώσεων των κηδεμόνων έως την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016.

 
 

admin  Ετικέτες: Μαθητές,  Γονείς,  Πληροφορίες  

0

 

 

  Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2015

23/06/15

 
 

Κάντε κλίκ στο πρόγραμμα για να το κατεβάσετε σε pdf στον υπολογιστή σας.

 
 

admin  Ετικέτες: μαθητές  Πληροφορίες  

0

 

 

  Αξιολόγηση προσφορών τριήμερης εκδρομής 2015

09/03/15

 
 

Θέμα: "Αξιολόγηση των προσφορών της τριήμερης εκδρομής στην  Βουλή των Ελλήνων 28 - 30 Απριλίου 2015"

Στην Σταυρούπολη σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου του 2015 και ώρα 10.00 π.μ. και στο γραφείο του Διευθυντή του 6ου Γυμνασίου Σταυρούπολης, ο Διευθυντής του σχολείου  Νικόλαος Σαμαρίνας,  λαμβάνοντας υπόψη:

1. τη Γ2/5959/06-11-01 Υ.Α του ΥΠ.Ε.Π.Θ περί “Σχολικών Εκδρομών”

2. τη Γ2/13324/07-02-2006 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. περί “Σχολικών Περιπάτων και εκπαιδευτικών Εκδρομών”

3. την με αριθμό 5/2-03-2015 πράξη του Δ/ντή του 6ου Γυμνασίου Σταυρούπολης περί "Ορισμού επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων  της  τριήμερης  εκδρομής  των  μαθητών  της  Γ΄  Γυμνασίου στην Αθήνα"

4. το Φ.Ε.Κ. 2769/2011 αριθμ. 12928/Γ2

 συγκάλεσε  την  επιτροπή  παραλαβής  και  αξιολόγησης  των  προσφορών  αποτελούμενη από τους κάτωθι:

Α. Εκπαιδευτικούς

Πρόεδρος της επιτροπής

Νικόλαος Σαμαρίνας  Δ/ντής του 6ου Γυμνασίου Σταυρούπολης

Μέλη της Επιτροπής

1. Γρηγόριος Ιωσηφίδης, υποδιευθυντής , κλάδου ΠΕ03, συνοδός της εκδρομής

2. Κωνσταντινιά Καρπουζά  υποδιευθύντρια , κλάδου ΠΕ19, συνοδός της εκδρομής

Β. Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Γυμνασίου Σταυρούπολης

Τάνια Μαραπά  πρόεδρος  του  Συλλόγου  Γονέων  και  Κηδεμόνων  του  6ου   Γυμνασίου Σταυρούπολης

Γ. Εκπρόσωπος του 15μελούς  των μαθητών.

Αθανάσιος Τσαρτσάφης  αντιπρόεδρος του 15μελούς  των μαθητών.

Η  επιτροπή  στην  αρχή  και  πριν  το  άνοιγμα  των  προσφορών  καθόρισε  τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με την προκήρυξη που είναι:

Α.  Τιμή προσφοράς

Β.  Κατηγορία και περιοχή των ξενοδοχείων που προτείνονται για διανυκτέρευση

Κατόπιν αποσφραγίσθηκαν οι προσφορές παρόντων όλων των μελών της επιτροπής, που προέρχονταν από τα ταξιδιωτικά γραφεία (με αλφαβητική σειρά):

 1. Ilona travel
 2. Πυρετζίδης
 3. Τσιγγερλιώτης tours

Οι προσφορές αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια και  φυλάσσονται σε φάκελο από τον διευθυντή του Σχολείου έως τη λήξη της προθεσμίας για κατάθεση ενστάσεων, που ορίζεται για 3 ημέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ανακηρύσσει  το ταξιδιωτικό γραφείο ILONA TRAVEL   με προσφερθείσα τιμή ανά άτομο το ποσό των  89 ευρώ    ως ανάδοχο για την πραγματοποίηση της εκδρομής.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Σχολείου

Για  τον λόγο αυτό έγινε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

 
 

admin  Ετικέτες: μαθητές  Πληροφορίες  

0

 

 

  Προκήρυξη ημερήσιας εκδομής

27/02/15

 
 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 129287/12-10-2011 Υ.Α. του ΥΠΔΒΜΘ (ΦΕΚ 2769/τ.Β’/2-12-2011) προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πραγματοποίηση  της ημερήσιας εκδρομής των μαθητών του Γυμνασίου μας στον «’γιο Νικόλαο Νάουσας» την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 . Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με το νόμο, μόνον ταξιδιωτικά πρακτορεία που διαθέτουν ισχύουσα άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ.

Προδιαγραφές:

 1. Προορισμός:  «Αγιος Νικόλαος Νάουσας»
 2. – Αναχώρηση από το σχολείο: την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 στις 8:00
  – Επιστροφή στο  σχολείο: την ίδια μέρα στις 18:00
 3. Μετάβαση & επιστροφή με τουριστικό λεωφορείο.
 4. Αριθμός μαθητών διακόσιοι ογδόντα (280)
 5. Αριθμός συνοδών είκοσι (20)

Παρατηρήσεις:

 • Ζητείται η συνολική τιμή (με φ.π.α) ανά λεωφορείο.
 • Η κατάθεση της προσφοράς από το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται και με υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και να περιλαμβάνει ρητά την ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί κλειστές στο σχολείο (γραφείο διευθυντή) μέχρι την Τρίτη  17 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00.    

ο Διευθυντής

Νικόλαος Σαμαρίνας                                                                         

 

 
 

admin  Ετικέτες: μαθητές  πληροφορίες  

1

 

 

  Προκήρυξη εκδρομής στη Βουλή των Ελλήνων

05/02/15

 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

(ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ)

  Ο Διευθυντής του 6ου Γυμνάσιου Σταυρούπολης  Νικόλαος Σαμαρίνας προκηρύσσει  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 129287/12-10-2011 Υ.Α. του ΥΠΔΒΜΘ (ΦΕΚ 2769/τ.Β’/2-12-2011) διαγωνισμό για τη διοργάνωση της σχολικής εκδρομής των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με το νόμο, μόνον ταξιδιωτικά πρακτορεία που διαθέτουν ισχύουσα άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ.

Στοιχεία εκδρομής

 • Τόπος: Αθήνα (επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων)
 • Χρόνος: 28-30 Απριλίου 2015
 • Διάρκεια: Τρεις (3) ημέρες  - Δύο (2) διανυκτερεύσεις
 • Συμμετέχοντες: 79 μαθητές – 4 συνοδοί καθηγητές                                                                                                         

Για την πλήρη προκήρυξη κατεβάστε το αρχείο word στο υπολογιστή σας. proskl_ekdr_vouli_2015.doc

 
 

admin  Ετικέτες: μαθητες,  Γονείς,  Πληροφορίες  

0

 

 

  Αξιολόγηση των προσφορών τριήμερης εκδρομής

26/03/14

 
 

Θέμα: "Αξιολόγηση των προσφορών της τριήμερης εκδρομής στην  Βουλή των Ελλήνων"

Στην Σταυρούπολη σήμερα Τετάρτη 19 Μαρτίου του 2014 και ώρα 12.00 π.μ. και στο γραφείο του Διευθυντή του 6ου Γυμνασίου Σταυρούπολης, ο Διευθυντής του σχολείου  Νικόλαος Σαμαρίνας,  λαμβάνοντας υπόψη:

1. τη Γ2/5959/06-11-01 Υ.Α του ΥΠ.Ε.Π.Θ περί “Σχολικών Εκδρομών”

2. τη Γ2/13324/07-02-2006 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. περί “Σχολικών Περιπάτων και εκπαιδευτικών Εκδρομών”

3. την με αριθμό 9/12-03-2014 πράξη του Δ/ντή του 6ου Γυμνασίου Σταυρούπολης περί "Ορισμού επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων  της  τριήμερης  εκδρομής  των  μαθητών  της  Γ΄  Γυμνασίου στην Αθήνα"

4. το Φ.Ε.Κ. 2769/2011 αριθμ. 12928/Γ2  συγκάλεσε  την  επιτροπή  παραλαβής  και  αξιολόγησης  των  προσφορών  αποτελούμενη από τους κάτωθι:

Α. Εκπαιδευτικούς

Πρόεδρος της επιτροπής

Νικόλαος Σαμαρίνας  Δ/ντής του 6ου Γυμνασίου Σταυρούπολης

Μέλη της Επιτροπής

1. Ιωάννης Χρηστάκος, Εκπαιδευτικός , κλάδου ΠΕ11, αρχηγός της εκδρομής

2. Θεοφάνης Πλιάτσικας   Εκπαιδευτικός , κλάδου  ΠΕ  15

Β. Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου    Γυμνασίου Σταυρούπολης

 1.  Τάνια Μαραπά  πρόεδρος  του  Συλλόγου  Γονέων  και  Κηδεμόνων  του  6ου   Γυμνασίου Σταυρούπολης

Γ. Εκπρόσωποι του 15μελούς  των μαθητών με μια (1) ψήφο.

1. Γεώργιος Ασικίδης

2. Λευκοθέα Λαζαρίδου

3. Ελένη Χαρατσίδου

Η  επιτροπή  στην  αρχή  και  πριν  το  άνοιγμα  των  προσφορών  καθόρισε  τα κριτήρια αξιολόγησης, που είναι:

Α.  Τιμή προσφοράς

Β. Ποιότητα ξενοδοχείων που προτείνονται για διανυκτέρευση

Κατόπιν αποσφραγίσθηκαν οι προσφορές παρόντων όλων των μελών της επιτροπής, που προέρχονταν από τα ταξιδιωτικά γραφεία (με αλφαβητική σειρά):

1.      Dromeas travel

2.      Ilona travel

3.      Τσιγγερλιώτης tours

Οι προσφορές αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια .

και  φυλάσσονται σε φάκελο από τον διευθυντή του Σχολείου έως τη λήξη της προθεσμίας για κατάθεση ενστάσεων, που ορίζεται για 3 ημέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ανακηρύσσει  το ταξιδιωτικό γραφείο ILONA TRAVEL   με προσφερθείσα τιμή ανά άτομο το ποσό των  75 ευρώ    ως ανάδοχο για την πραγματοποίηση της εκδρομής.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Σχολείου

Για  τον λόγο αυτό έγινε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

 

 

 
 

admin  Ετικέτες: Μαθητές,  Γονείς,  Πληροφορίες  

0

 

 

  Επίδοση ελέγχων προόδου 1ου τριμήνου 2012

15/12/12

 
 

Η επίδοση των ελέγχων προόδου για το 1ο τρίμηνο του σχολικού έτους 2012-13 θά  γίνει στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα στους χώρους του σχολείου.θα προηγηθεί εκλογή νέου Δ.Σ του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Ραβδόγραμμα με τους μέσους όρους της βαθμολογίας του 1ου τριμήνου  2012 για κάθε τάξη.

 
 

admin  Ετικέτες: Μαθητές,  Γονείς,  Πληροφορίες  

0

 

 

  Παρακολούθηση Φοίτησης - Δικαιολόγηση απουσιών

09/10/11

 
 

Παρακολούθηση Φοίτησης

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του , για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση και την επίδοση του μαθητή.

Ανεξάρτητα από την προσέλευση ή όχι του κηδεμόνα στο σχολείο ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος ενημερώνει με ταχυδρομική επιστολή τον κηδεμόνα κάθε μαθητή μόλις συμπληρώσει είκοσι τρεις (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Με την ίδια επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή.

 

Δικαιολόγηση απουσιών

Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί η δικαιολόγηση του κηδεμόνα, που γίνεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα εργάσιμες μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Γυμνάσιο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών περισσότερο από δύο συνεχόμενες ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βεβαίωση γιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

 
 

admin  Ετικέτες: Μαθητές  Γονείς  Πληροφορίες  

0

 

 

  Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών.

09/10/11

 
 

 

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών και τα όρια τα οποία ισχύουν στο Γυμνάσιο.

Κάθε ώρα μαθήματος, ο απουσιολόγος της τάξης, σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες μαθητές και υπογράφει ο διδάσκων καθηγητής. Συνεπώς κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο μαθητής που απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα (πχ αν έχει επτάωρο παίρνει 7 απουσίες). Ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα χρεώνεται ο μαθητής και όταν απουσιάζει από εκδηλώσεις του σχολείου (Εθνικές γιορτές, περιπάτους κλπ).
Οι απουσίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δικαιολογημένες είτε με την προσκόμιση ιατρικής ή νοσοκομειακής βεβαίωσης είτε με  δικαιολόγηση από τον ίδιο τον κηδεμόνα, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη  εργάσιμη  μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Σημειωτέον ότι ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες το χρόνο και όχι περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά. Την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει και με βάση το σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή, χαρακτηρίζει τη φοίτησή του ως:

 1. επαρκή
 2. ελλιπή (ο μαθητής εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβριο και όχι τον Ιούνιο) και
 3. ανεπαρκή (ο μαθητής υποχρεούται σε επανάληψη της τάξης)

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:

 1. το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 64 ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται.
 2. το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114 με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 64 θα είναι όλες δικαιολογημένες.
 3. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και η ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15
  (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:

 1. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου (δηλαδή διαγωγή κοσμιότατη και Γενικός Μέσος Όρος βαθμών τουλάχιστον 15).
 2. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 164 αλλά όχι πέραν των 214 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και η ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15
  (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν σημείωσε πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Επειδή θεωρούμε ότι η πρόοδος των παιδιών είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας του σχολείου και της οικογένειας, παρακαλούμε να είστε σε επαφή με το σχολείο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 
 

admin  Ετικέτες: Μαθητές  Γονείς  Πληροφορίες    

0

 

 

  Η ίδρυση του γυμνασίου

08/10/11

 
 

 

Ιδρυση 4ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

Το 4ο Γ/σιο Ηλιούπολης ιδρύθηκε με την υπ.αριθ. Δ4/499/17-8-1994 απόφαση τουΥΠΕΠΘ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 662 τΒ'/1-9-1994.
Στις 30-6-1994 παρουσιάστηκαν στο γραφείο του Δ/ντή του 2ου Γ/σίου Ηλιούπολης (Περικλέους  κ 17 Νοέμβρη) στην Ηλιούπολη και ανέλαβαν υπηρεσία οι καθηγητές που τοποθετήθηκαν για να διδάξουν στο 4ο Γ/σιο Ηλιούπολης που φιλοξενήθηκε στο κτίριο του 2ου Ενιαίου Λυκείου Ηλιούπολης (Τέρμα Ιθάκης-Ορια Ευόσμου)
 
Μετονομασία σε 7ο και στη συνέχεια σε 6ο Γ/σιο Σταυρούπολης
Από τον Ιούλιο του 1999 μετονομάστηκε, το 4ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, σε 7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης.
Το σχολικό έτος 2005-2006 μεταφέρθηκε στο σχολικό συγκρότημα της οδού Περικλέους & 17 Νοέμβρη στην Ηλιούπολη και λειτούργησε σε διπλή βάρδια μαζί με το 5ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης μέχρι τον Οκτώβριο του 2008.
 
 
Στις 29-9-2008 το 7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο νέο κτίριο στη συνοικία της Νικόπολης του Δήμου Σταυρούπολης (Κ. Παλαιολόγου και Ν. Μανδηλαρά) σε πρωινό κύκλο. Από 1-9-2010 μετονομάστηκε σε 6o Γυμνάσιο Σταυρούπολης του νέου Δήμου Παύλου Μελά.
 
 

admin  Ετικέτες: πληροφοριες  

1

 

 

   
 
 

 

Πρόσφατες αναρτήσεις
Αφιέρωμα στην Γενοκτονία των Ποντίων

Η χορωδία μας στο 3ο φεστιβάλ Καλαμαριάς

Η χορωδία μας στο 3ο φεστιβάλ Καλαμαριάς

Γιορτή για την 25η Μαρτίου 2018

Το χορευτικό στη γιορτή της 25ης Μαρτίου

Αξιολόγηση των προσφορών εκδρομής στην Βουλή

Φτιάχνουμε ποντιακό περέκ

Νέα υπουργική απόφαση για την φοίτηση των μαθητών

Στατιστικά βαθμολογιών 1ου τετρ. 2017-18

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 2017

Φτιάχνουμε σαραγλί Θεσσαλονίκης

Προβολή ντοκιμαντέρ

4η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

Διδακτική επίσκεψη στον τάφο Μακρίδη Μπέη Δερβενίο

Αγιασμός για το σχολικό έτος 2017-18

Εξεταστέα ύλη Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου 2017

Το 6ο Γυμνάσιο στα Ιωάννινα

Παλαιολόγεια Αναγέννηση (ψηφιακό βιβλίο)

Θεσσαλονίκη, η πολυπόθητη πόλη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Γιορτή 25ης Μαρτίου 2017

Επίσκεψη σε Βυζαντινούς ναούς της Θεσσαλονίκης

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο σχολείο μας

Βιβλία για τις διακοπές των Χριστουγέννων

Προσκύνημα από την γιορτή της 17 Νοέμβρη

Ο δρόμος από την γιορτή της 17 Νοέμβρη

Η Α' τάξη στα μουσεία της Φιλοσοφικής

Πολιτιστικό "Παλαιολόγεια Αναγέννηση"

Θεατρική παράσταση "Ελένη"

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ του συλλόγου γονέων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ? ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

Στην έκθεση "Η επανάσταση του χρώματος"

Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας σχ. έτους 2016-17

3η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

Γιορτή για τον Μακεδονικό αγώνα

Προς τους γονείς/κηδεμόνες (Σεπτέμβριος 2016)

Αγιασμός για το σχολικό έτος 2016-17

Προγραμματισμός έναρξης για το σχ. έτος 2016-2017.

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2016

Επίλυση συγκρούσεων - πρόγραμμα αγωγής υγείας

 

 

Sitemap

Σύνδεση

powered by easypub