Κεντρική  |   Μαθητές  |   Καθηγητές  |   Γονείς  |   Video  |   Φωτογραφίες  |   Δραστηριότητες  |   Πληροφορίες  |   Σύνδεση

 
  6ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης

 
  Επιτροπή κανονισμού - παραπτώματα

12/10/11

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

 1. Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας, σωματικής ή ψυχολογικής.
 2. Η απουσία από μάθημα χωρίς την ενημέρωση της Διεύθυνσης ή του καθηγητή.
 3. Η έξοδος χωρίς άδεια από το σχολικό χώρο.
 4. Η θρασύς, αναιδής ή προσβλητική συμπεριφορά, προφορική η γραπτή προς καθηγητή η καθηγήτρια και οποιοδήποτε άλλο μέλος του προσωπικού του σχολείου.
 5. Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας.
 6. Η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο μαθητή η σε καθηγητή ή στο σχολείο. Ιδιαίτερα σοβαρό παράπτωμα αποτελεί η οικειοποίηση κλειδιών οποιουδήποτε σχολικού χώρου (σε περίπτωση που βρω πεταμένα ή ξεχασμένα κλειδιά οφείλω να τα παραδώσω άμεσα στη Δνση).

Τα παραπάνω τιμωρούνται οπωσδήποτε με την επιβολή κάποιας ποινής.

Είναι αυτονόητο ότι κάθε επιβολή ποινής θα είναι ανάλογη με το παράπτωμα, στο οποίο έχει υποπέσει ο μαθητής σε συνδυασμό και με τη συνολική στάση του και συμπεριφορά του και θα έχει πάντα γνώμονα και αρχή την τιμωρία της πράξης και όχι του μαθητή.

Επιτροπή Κανονισμού

Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται στην αρχή του σχολικού έτους από το Σύλλογο των Διδασκόντων και αποτελείται από έναν υποδιευθυντή ως πρόεδρο, τρεις εκπαιδευτικούς (δύο τακτικούς και έναν αναπληρωματικό) και δύο μαθητές που προτείνονται από το Μαθητικό Συμβούλιο. Στην επιτροπή κανονισμού μπορεί να κληθούν ο υπεύθυνος καθηγητής ή και ο πρόεδρος του τμήματος, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Έργο της Επιτροπής Κανονισμού είναι η εξέταση ιδιαίτερα σημαντικών παραπτωμάτων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο σε βαρύτητα, όσο και σε φύση. Η Επιτροπή Κανονισμού ασκεί παιδαγωγικό έλεγχο στους μαθητές που σημείωσαν την παρέκκλιση, ευαισθητοποιεί περισσότερο τους μαθητές µε τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων και προτείνει στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας τα παιδαγωγικά μέτρα, που κατά περίπτωση κρίνονται αναγκαία.

 
 

admin  Ετικέτες: Μαθητές  Καθηγητές  Γονείς  

2

 

 

  Πρόταση κανονισμού λειτουργίας σχολείου

09/10/11

 
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ι.   Φοίτηση

 1. Προσέχω να συμπεριφέρομαι κόσμια απέναντι στους καθηγητές, τους συμμαθητές μου   και τα άλλα παιδιά του σχολείου. 
 • Γνωρίζω ότι απαγορεύεται να χειροδικήσω ή να βρίσω και αποφεύγω να κάνω ενέργειες που μπορεί να προσβάλουν ή να πληγώσουν άλλους.
 • Η παρουσία μου γίνεται αισθητή και με εκτιμούν περισσότερο, όταν σέβομαι και δεν προκαλώ τους άλλους.
 • Τηρώ με ευλάβεια το ωράριο του σχολείου.
 • Πρέπει να μάθω να είμαι συνεπής.
 1. Δεν απουσιάζω παρά μόνο για σοβαρούς λόγους.
 2. Θυμίζω στον κηδεμόνα μου να ειδοποιήσει τηλεφωνικά το σχολείο το πρωί της ημέρας που πρόκειται να απουσιάσω και να δικαιολογήσει την απουσία μου μέσα σε δέκα ημέρες.
 3. Σε περίπτωση απουσίας μου φροντίζω να ενημερωθώ από συμμαθητές μου για τα μαθήματα της επόμενης μέρας.
 4. Προετοιμάζομαι προσεκτικά στο σπίτι για όλα τα μαθήματα της επόμενης ημέρας έχοντας πάντοτε μπροστά μου το ωρολόγιο πρόγραμμα και ξεκινώ από το σπίτι αφού πρώτα ελέγξω ότι πήρα μαζί μου όλα τα βιβλία και τα τετράδια για τα μαθήματα της ημέρας.
 5. Αντιμετωπίζω όλα τα μαθήματα κι όλες τις σχολικές δραστηριότητες με τον ίδιο σεβασμό και εκτίμηση.

II. Μέσα στην τάξη

 1. Πηγαίνω έγκαιρα στην τάξη (πριν από τον καθηγητή μου) και κάθομαι στη θέση μου, όπως αυτή ορίζεται στο πλάνο της τάξης που συνέταξε ο καθηγητής κάθε μαθήματος.
 1. Όταν αργοπορήσω από σεβασμό στους συμμαθητές και τον καθηγητή μου, δε διακόπτω το μάθημα, αλλά οφείλω να περάσω από το γραφείο της Διεύθυνσης και να παραλάβω σημείωμα εισόδου στην τάξη (αυτό μέχρι τις 8:10, γιατί έπειτα υπάρχει απουσία). Σε επανάληψη του φαινομένου, το γεγονός ελέγχεται πειθαρχικά, δηλ. επιβάλλεται ποινή.
 2. Όταν τιμωρηθώ με ωριαία αποβολή, δεν απομακρύνομαι από το σχολείο, αλλά απευθύνομαι στο Γραφείο της Διεύθυνσης και ενημερώνω το Διευθυντή ή τους Υποδιευθυντές.
 3. Όταν συζητώ, θυμάμαι πάντα ότι πρέπει και να ακούω το συνομιλητή μου. Στην τάξη όλοι έχουν το δικαίωμα να ομιλούν. Κάθε φορά που κάποιος έχει το λόγο (καθηγητής ή μαθητές) οι υπόλοιποι έχουν την υπο­χρέωση να τον ακούν. Σηκώνω πάντοτε χέρι για να πάρω το λόγο. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου αλλά και στους άλλους να διακόπτουν τη διδακτική διαδικασία με ψιθύρους, αστεϊσμούς και κάθε είδους ενόχληση που εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Εάν κάποιος παρενοχλεί συστηματικά τη διδακτική διαδικασία, άρα και την μόρφωσή μου, προσπαθώ να του επισημάνω το λάθος του με κόσμια συζήτηση. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, αναφέρομαι στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Το ίδιο κάνω, αν κάποιος από τη σχολική κοινότητα με  παρενοχλεί ή προσβάλλει συστηματικά την προσωπικότητά μου με αστεϊσμούς, περιπαιχτικά σχόλια κ. ά.
 4. Στα διαγωνίσματα και γενικά σε κάθε εξέταση δεν αντιγράφω, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου. Ξέρω ότι, αν συλληφθώ, θα τιμωρηθώ και με μείωση της βαθμολογίας και με πειθαρχική ποινή.
 5. Για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε πολλές από τις ώρες της ημέρας μας, οφείλουμε να διατηρούμε την σχολική αίθουσα καθαρή και τακτοποιημένη. Δε φέρνω ποτέ φαγητό ή ρόφημα στην τάξη, γιατί, όταν παραμείνουν εκτεθειμένα,  αποτελούν (τα ίδια ή τα υπολείμματά τους) εστία μικροβίων. Φροντίζω να ολοκληρώνω το φαγητό μου στην ώρα του διαλείμματος.
 6. Προστατεύω και σέβομαι την αίθουσα και τον εξοπλισμό της (τοίχους, δάπεδα, πίνακες, θρανία, καρέκλες, διαδραστικούς, υπολογιστές), όπως και τα εργαστήρια και όλους γενικά τους χώρους του σχολείου, πάντοτε με τη σκέψη ότι ανήκουν στο σύνολο της σχολικής κοινότητας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής ή ρύπανσης σχολικής περιουσίας που θα προέλθει από μένα, γνωρίζω πολύ καλά ότι θα υποστώ τις συνέπειες των πράξεών μου πειθαρχικά, αλλά και με προσωπική ή οικογενειακή μου δαπάνη θα υποχρεωθώ να αποκαταστήσω τη ζημιά. Σε ό,τι αφορά στα βιβλία, η πολιτεία μού τα παραχώρησε δαπανώντας χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. Δε δικαιούμαι να τα καταστρέφω.
 7. Δεν χρησιμοποιώ τις ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστή, κασετόφωνο κ.λπ.) χωρίς την άδεια του καθηγητή μου. Στη βιβλιοθήκη και τα εργαστήρια του σχολείου, σέβομαι τον ιδιαίτερο κανονισμό που ισχύει για τους ευαίσθητους αυτούς χώρους.
 8. Όταν χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα, δεν επιτρέπεται η παραμονή μου μέσα στην αίθουσα υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όταν ολοκληρωθεί το μάθημα, επιβάλλεται η απομάκρυνσή μου από την αίθουσα έτσι, ώστε αυτή να αεριστεί επαρκώς. Ο αερισμός της αίθουσας στα διαλείμματα, ακόμη και την πιο κρύα μέρα του χειμώνα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μην αρρωστήσουμε όλοι.
 9. Στο μάθημα της Γυμναστικής έχω πάντα μαζί μου την απαραίτητη αθλητική αμφίεση (φόρμα). Η έλλειψη αυτής συνεπάγεται απουσία κατά την ώρα του συγκεκριμένου μαθήματος και μείωση της βαθμολογίας. Αν συντρέχουν λόγοι μόνιμης ή προσωρινής απαλλαγής, ενημερώνω έγκαιρα τον καθηγητή του μαθήματος.

///. Κοινόχρηστοι χώροι

 1. Με το πρώτο κουδούνι της ημέρας σπεύδω άμεσα για την πρωινή  συγκέντρωση, και παρατάσσομαι με το τμήμα μου στην ορισμένη θέση . Κατά τη διάρκεια και μετά την προσευχή παραμένω σιωπηλός στη θέση μου και ακούω προσεκτικά τις ανακοινώσεις από τη Διεύθυνση του σχολείου . Είναι η μόνη ευκαιρία που βρισκόμαστε όλοι μαζί για να ενημερωθούμε σχετικά με θέματα που αφορούν στη μαθητική κοινότητα και να προετοιμαστούμε ψυχολογικά για το εκπαιδευτικό έργο που ακολουθεί μέχρι να δοθεί το παράγγελμα για να μπούμε στις τάξεις.
 1. Η στοιχειώδης ευγένεια επιβάλλει να μη μπαίνω στο γραφείο της Διεύθυνσης ή των καθηγητών χωρίς να χτυπήσω την πόρτα και να λάβω άδεια εισόδου.
 2. Είναι σημαντικό οι κοινόχρηστοι χώροι του σχολείου να διατηρούνται καθαροί. Η καθαρίστρια του σχολείου πρέπει να ασχολείται με την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων και να μην αναλώνει το χρόνο της στο μάζεμα χαρτιών, μπουκαλιών, φαγητών που χαλούν την εικόνα του διδακτηρίου και υποτιμούν τον πολιτισμό μας. Κατά συνέπεια, αποτελεί υποχρέωσή μου να τοποθετώ κάθε σκουπίδι σ' έναν από τους κάδους απορριμμάτων.
 3. Κατά τα διαλείμματα συμμορφώνομαι απόλυτα με τις υποδείξεις του εφημερεύοντος καθηγητή και δεν περιφέρομαι σε χώρους που δεν επιτρέπεται. Δεν συμπεριφέρομαι ανάρμοστα και αντικοινωνικά (βωμολοχίες, καυγάδες, κακοπροαίρετα πειράγματα), επειδή σέβομαι την αρχή; « Ό,τι δε θέλουμε να μας κάνουν, δεν πρέπει πρώτοι εμείς να το κάνουμε στους άλλους ». Πάντα θυμάμαι ότι μια επιπόλαιη κίνησή μου (π.χ σπρώξιμο ή τρικλοποδιά) εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα του συμμαθητή μου.
 4. Για τη δική μου ασφάλεια δεν απομακρύνομαι από την αυλή του σχολείου τις ώρες λειτουργίας του για κανένα απολύτως λόγο. Δε συζητώ με εξωσχολικά άτομα στις πόρτες της αυλής ή τα κάγκελα του σχολείου. Αναφέρω την παρουσία εξωσχολικών στον φύλακα ή στον εφημερεύοντα καθηγητή. Σε καμιά περίπτωση δεν «δραπετεύω» πηδώντας τα κάγκελα της αυλής. Το σχολείο δεν είναι φυλακή κι εγώ δεν αισθάνομαι κρατούμενος. Αν χρειασθεί να βγω από το σχολείο για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο, προμηθεύομαι από τη Διεύθυνση σημείωμα εξόδου από το σχολείο.
 5. Για την προστασία της υγείας μας δεν επιτρέπεται η συνάθροιση μαθητών και παραμονή επί μακρόν στους χώρους των τουαλετών. Φροντίζω να κάνω σωστή χρήση των τουαλετών, αφήνω πάντα το χώρο καθαρό, ρίχνω τα χαρτιά καθαριότητας στους κάδους, τραβώ το καζανάκι και πλένω τα χέρια μου. Σε καμιά περίπτωση δεν επισκέπτομαι τις τουαλέτες του άλλου φύλου.
 6. Το κάπνισμα εκτός του ότι είναι άχρηστη,  επιβλαβής, και επικίνδυνη συνήθεια για μένα, πάντα ενοχλεί τους γύρω μου. Δεν καπνίζω σε κανένα χώρο του σχολείου.

IV. Εμφάνιση - παρουσία - συμπεριφορά

 1. Ο σχολικός χώρος δεν επιτρέπει ακρότητες στην ενδυμασία ή στη γενικότερη εμφάνιση μου. Ιδιαίτερα το ντύσιμο δεν πρέπει να είναι ακραίο και τολμηρό. Η απλότητα στην εμφάνιση είναι σίγουρα κομψότερη από την εξεζητημένη παρουσία και δεν προκαλεί τους άλλους.
 2. Δε φέρνω στο σχολείο κοσμήματα, ακριβά ρολόγια, μεγάλα χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και γενικά ηλεκτρονικές συσκευές, Για τυχόν απώλεια τέτοιων αντικειμένων - των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται στο σχολικό χώρο - το σχολείο μου δε φέρει καμία ευθύνη αντικατάστασης ή αναζήτησής τους. (Αν υπάρχει σοβαρός λόγος προσκόμισης ή φύλαξης χρηματικού ποσού ή αντικειμένου, πρέπει να απευθύνομαι στη Διεύθυνση του σχολείου για τη φύλαξή τους.)
 3. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων σε κανένα σημείο του σχολικού χώρου. Όταν συντρέχει σοβαρός λόγος, τηλεφωνώ από το γραφείο των καθηγητών.
 4. Έχω την υποχρέωση να συμπεριφέρομαι με ευπρέπεια προς τα άλλα παιδιά, τους καθηγητές και το προσωπικό του σχολείου.

V. Εκδρομές - επιμορφωτικές επισκέψεις – εκδηλώσεις

 1. Βρίσκομαι εγκαίρως στο σημείο επιβίβασής μου στο λεωφορείο. Οι υπόλοιποι δεν είναι υποχρεωμένοι να με περιμένουν
 2. Κάθομαι σε θέση που μου υποδεικνύουν οι συνοδοί καθηγητές ή ο οδηγός και χρησιμοποιώ τις ζώνες ασφαλείας.
 3. Δεν φωνάζω, για να μην παρενοχλώ τον οδηγό και αποσπώ τη συγκέντρωσή του.
 4. Σέβομαι τόσο τους συνεπιβαίνοντες, όσο και τους περαστικούς και δεν τους ενοχλώ με κανένα τρόπο.

Απουσίες  καθυστερήσεις

Απουσία ή καθυστέρηση 1ης ώρας

Τα μαθήματα της 1ης ώρας αρχίζουν στις 08:10 και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο σχολείο.

Μαθητής που προσέρχεται με καθυστέρηση τριών λεπτών γίνεται δεκτός χωρίς απουσία. Για καθυστέρηση μεγαλύτερη των 5 λεπτών ο μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός στην τάξη, με καταχώριση αδικαιολόγητης απουσίας.

Μαθητής που σημειώνει στη διάρκεια του μήνα περισσότερες από τρεις (3) αδικαιολόγητες απουσίες πρώτης ώρας ελέγχεται πειθαρχικά.

Πρέπει να τονιστεί ότι η απουσία της πρώτης ώρας, όσο και των ενδιάμεσων περιόδων, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τους γονείς ή τους μαθητές.

Καθυστέρηση σε ενδιάμεσες ώρες

Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεση διδακτική περίοδο δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός, κατά την κρίση του διδάσκοντος, αλλά πάντα με καταχώριση της καθυστέρησης στο απουσιολόγιο. Μαθητής που δε γίνεται δεκτός παίρνει αδικαιολόγητη απουσία και ελέγχεται πειθαρχικά, αφού ειδοποιηθεί η Διεύθυνση με σχετικό σημείωμα από το διδάσκοντα καθηγητή.

Απουσία από ενδιάμεσες ώρες

Απουσίες αυθαίρετες από ενδιάμεση ώρα είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται αυστηρές ποινές. Αν η αυθαίρετη απουσία γίνει σε ώρα κατά την οποία η τάξη γράφει διαγώνισμα, ο μαθητής που απουσιάζει αυθαίρετα βαθμολογείται με μονάδα.

Μαθητές που δε γίνονται δεκτοί στην τάξη λόγω καθυστερημένης προσέλευσης πρώτης ή ενδιάμεσης ώρας, παραμένουν στο σχολείο και απασχολούνται από την Δ/νση του σχολείου.

Αδικαιολόγητες απουσίες

Οι αδικαιολόγητες απουσίες, όσο ολιγάριθμες και αν είναι, είναι ανεπίτρεπτες και ασκείται πειθαρχικός έλεγχος γι' αυτές.

Το όριο των εξήντα τεσσάρων (64) αδικαιολόγητων απουσιών της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης αποτελεί κριτήριο μόνο για τον  Σύλλογο Καθηγητών, προκειμένου να χαρακτηρίσει τη φοίτηση ενός μαθητή. Το όριο αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επιτρεπόμενο ή ανεκτό ή δικαίωμα του μαθητή.

Εκτός από την καταχώριση των απουσιών αυτών ως αδικαιολόγητων, γίνεται ενημέρωση των γονέων (και εφόσον διαπιστωθεί ότι έγιναν εν αγνοία τους, ασκείται πειθαρχικός έλεγχος).

Έξοδος από το σχολείο

Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική γι' αυτούς σε όλες τις ώρες λειτουργίας του. Έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους χωρίς άδεια αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για αποχώρηση πριν από τη λήξη των μαθημάτων ή έξοδο σε ενδιάμεσες ώρες, μπορεί να δοθεί άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Καλό είναι η άδεια να έχει ζητηθεί από την προηγούμενη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής εφοδιάζεται από τη Διεύθυνση με ειδική άδεια εξόδου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για καθυστερημένη προσέλευση και είσοδο στο σχολείο.

 
 

admin  Ετικέτες: Μαθητές  Γονείς  Καθηγητές  

4

 

 

  Οι καθηγητές του σχολείου μας

09/10/11

 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014


Διευθυντής:   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ (πληροφορικός)
Υποδιευθυντές:  ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(μαθηματικός) -

                           ΚΑΡΠΟΥΖΑ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (πληροφορικός)

 

 

ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΜΠΟΠΟΤΑΣ       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΡΟΣΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΟΖΥΒΑ

ΜΑΡΙΑ

ΜΠΟΥΚΤΣΗ

ΕΥΔΟΚΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΦΥΣΙΚΟΙ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΗΜΙΚΟΙ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΚΑΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΑΒΙΛΟΥΔΗ

ΣΟΦΙΑ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΝΕΔΟΥ

ΦΕΒΡΩΝΙΑΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΤΟΠΑΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ

 ΙΩΑΝΝΑ


ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΟΜΙΚΟΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ


ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

 ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓOI

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΡΗΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 
 

admin  Ετικέτες: Καθηγητές  

0

 

 

   
 
 

 

Πρόσφατες αναρτήσεις
Αφιέρωμα στην Γενοκτονία των Ποντίων

Η χορωδία μας στο 3ο φεστιβάλ Καλαμαριάς

Η χορωδία μας στο 3ο φεστιβάλ Καλαμαριάς

Γιορτή για την 25η Μαρτίου 2018

Το χορευτικό στη γιορτή της 25ης Μαρτίου

Αξιολόγηση των προσφορών εκδρομής στην Βουλή

Φτιάχνουμε ποντιακό περέκ

Νέα υπουργική απόφαση για την φοίτηση των μαθητών

Στατιστικά βαθμολογιών 1ου τετρ. 2017-18

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 2017

Φτιάχνουμε σαραγλί Θεσσαλονίκης

Προβολή ντοκιμαντέρ

4η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

Διδακτική επίσκεψη στον τάφο Μακρίδη Μπέη Δερβενίο

Αγιασμός για το σχολικό έτος 2017-18

Εξεταστέα ύλη Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου 2017

Το 6ο Γυμνάσιο στα Ιωάννινα

Παλαιολόγεια Αναγέννηση (ψηφιακό βιβλίο)

Θεσσαλονίκη, η πολυπόθητη πόλη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Γιορτή 25ης Μαρτίου 2017

Επίσκεψη σε Βυζαντινούς ναούς της Θεσσαλονίκης

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο σχολείο μας

Βιβλία για τις διακοπές των Χριστουγέννων

Προσκύνημα από την γιορτή της 17 Νοέμβρη

Ο δρόμος από την γιορτή της 17 Νοέμβρη

Η Α' τάξη στα μουσεία της Φιλοσοφικής

Πολιτιστικό "Παλαιολόγεια Αναγέννηση"

Θεατρική παράσταση "Ελένη"

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ του συλλόγου γονέων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ? ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

Στην έκθεση "Η επανάσταση του χρώματος"

Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας σχ. έτους 2016-17

3η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

Γιορτή για τον Μακεδονικό αγώνα

Προς τους γονείς/κηδεμόνες (Σεπτέμβριος 2016)

Αγιασμός για το σχολικό έτος 2016-17

Προγραμματισμός έναρξης για το σχ. έτος 2016-2017.

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2016

Επίλυση συγκρούσεων - πρόγραμμα αγωγής υγείας

 

 

Sitemap

Σύνδεση

powered by easypub